3RD ART FESTIVAL IN WIERZBICA – sculptors – JUNE 2016

Sculptor – Sławek Matyjaszewski in action !

Przechwytywanie3 Przechwytywanie2 Przechwytywanie